BIBLIOGRAFIA / REFERENCES
 1. W. Hodys: wstęp do katalogu wystawy indywidualnej w KDK, Kraków, 1973
 2. (espe): „Wernisaże” – „Dziennik Polski” nr 60/9341, Kraków, 1974
 3. F. Cygan: „Adam Wsiołkowski” – „Student” nr 7/112, Kraków, 1974
 4. A. Pollo: Wstęp do katalogu indywidualnej wystawy rysunku – Galeria „B” DESA, Kraków, 1977
 5. M. Teresińska: „Wybór nieostateczny” – „Zwierciadło” nr 28/1103, Warszawa, 1978
 6. F. Chmielowski: „Logika i liryka” – „Sztuka” nr 6/5, Warszawa, 1978
 7. J. Pohl: „Nacherlebbare Gefuhlswerte” – „Neue Zeit” nr 181, Berlin, 1979
 8. F. Chmielowski: Wstęp do katalogu wystawy indywidualnej – BWA Sieradz, 1979
 9. F. Chmielowski: „Szkic czy rysunek ?” – „Literatura” nr 35/393, Warszawa, 1979
 10. A. Sawicki: „Malarstwo Wsiołkowskiego” – „Dziennik Polski” nr 231/10994, Kraków, 1979
 11. S. Rodziński: „Między mrokiem a światłem” – „Magazyn Kulturalny” nr 3/31, Kraków, 1979
 12. (er): „Dwie różne epoki” – „Temi” nr 1/10, Tarnów, 1980
 13. A. Wsiołkowski: „From Realistic Nature Studies to Geometric Nonfigurative Paintings in Which Identical Shapes Appear in Different Colors” – „Leonardo”, Vol. 14 No 1, Oxford, 1981
 14. Z. M. Legutko: „Wyimaginowane wizje nieznanych metropolii”, Nowy Dziennik, NY, 10.11.1981
 15. B. Rich: „Polish artist talks about work, homeland”, Transcript Telegram, Holyoke, Mass., 22.12.1981
 16. P. Moss: „Pole Featured at Exhibition at Glen Cove”, Glen Cove Guardian, 7.01.1982
 17. Ch. Lyons: „Polish Artist...”, Chicopee Herald, 7.01.1982
 18. Z. M. Legutko: „Rysunki Adama Wsiołkowskiego” – „Nowy Dziennik”, 19.01.1982, Nowy Jork
 19. J. M., „Plastyka”, Życie Literackie nr 1566, 28.03.1982
 20. M. Rzepińska: wstęp do katalogów indywidualnych wystaw malarstwa – Galeria Sztuki Współczesnej DESA, Kraków, 1986; BWA Poznań, 1986
 21. O. Błażewicz: „Arsenał krakowian”, Głos Wielkopolski nr 261, 8/9 1986
 22. K. K. Pollesch: „Light Creating a Third Dimension” – „Poland” nr 3/347, Warszawa, 1986
 23. J. Juszczyk: „Krakowska prezentacja” – „Gazeta Poznańska” 11.11.1986
 24. M. Teresińska: „Obrazy projektowane” – „Zwierciadło” nr 6/1533, Warszawa, 1987
 25. A. Szoska: „Rysunkowy ślad obecności” – „Pismo literacko–artystyczne” nr 4/1988, Kraków
 26. F. Chmielowski: „Jedność Uniwersum” – „Projekt” nr 2/179, Warszawa, 1988
 27. B. Kowalska: Afisz–folder indywidualnej wystawy malarstwa, „Galeria'72”, Chełm, 1988
 28. J.Madeyski: „Więcej światła!” – „Gazeta Krakowska” nr 83, Kraków, 1990
 29. T.Z. Bednarski: „W pracowni Adama Wsiołkowskiego” – „Dziennik Polski” nr 66, Kraków, 1990
 30. A. Warzecha: „Pierwsze jaskółki” – „Dziennik Polski” nr 74, Kraków, 1990
 31. A. Szoska: „Adama Wsiołkowskiego definicja piękna” – „Kraków” nr 2/26, Kraków, 1990
 32. K. Kotula: „Obecność – malarstwo Adama Wsiołkowskiego” (13 min.), OTV Kraków, magazyn „Piątek”, 9.06.1990
 33. K. Pikoń: „Dwie drogi” – „Gazeta Wyborcza” nr 24/138, Kraków, 1992
 34. (B.Ł.): „Kronika towarzyska” – „Echo Krakowa” nr 116/13679, Kraków, 1992
 35. (WL.): „BWA – wystawy krakowskich malarzy” – „Życie Częstochowy” nr 127/26.05.1993, Częstochowa
 36. P. Głowacki: „Maj w galerii BWA” – „Częstochowski Miesięcznik Artystyczny”, Minigaleria nr 1, 1993, Częstochowa
 37. J. Boniecka: „W poszukiwaniu utraconego raju” – „CZAS Krakowski”, 12.11.1993, Kraków
 38. K. Kotula: program alive, (30 min.) „Co siedzi w duszy artysty” – TV Kraków, 4.03.1994
 39. „Do wyboru, do koloru” – „Nowe Echo” nr 17, 23.04.1996, Tychy
 40. S. Zacharko: Katalog indywidualnej wystawy malarstwa – BWA Zakopane, BWA Kielce, Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 1997–1998
 41. T. Z. Bednarski: „Kolorystyczne układy Adama Wsiołkowskiego” – „Dziennik Polski”, 11.09.1997, Kraków (Zakopane)
 42. S. Zacharko: „Zimna abstrakcja” – „Ikar” nr 2/54, Kielce, 1998
 43. P. Taranczewski: Katalog indywidualnej wystawy malarstwa i rysunku w Instytucie Polskim w Paryżu oraz „Ku szczytom” – „Dziennik Polski” nr 84, 9.04.1998, Kraków
 44. J. Madeyski: „Mniej znaczy więcej” – „Dziennik Polski” nr 97, 25/26.04.1998, Kraków oraz katalog indywidualnej wystawy malarstwa, galeria „Obecna”, Jaworzno.
 45. A. Pilch: „Malować malarstwo” – „Dekada Literacka” nr 5/141, 31.05.1998, Kraków
 46. a.g.: „Wystawa malarstwa i grafiki Adama Wsiołkowskiego” – Akad. Mies. „Nowa Filia” nr 54, maj 1999, UŚ Cieszyn
 47. (ASZ): „Kolor plus nieskończoność” – „Dziennik Polski” nr 205/16783, Kraków (Nowy Targ), 1999
 48. BZ: „Świat według Wsiołkowskiego” – „Tygodnik Podhalański” nr 32 (501), 15.08.1999
 49. stb: „Besuche in magischen Räumen” – „Westdeutsche Allgemeine” nr 232, 6.10.2000, Essen
 50. tls: „Ausqestelt”, Neue Ruhr Zeitung, 224, 26.09.2000
 51. WAK: „Magia Profesora”, Dziennik Polski nr 242, 16.10.2000
 52. S. Tabisz: „Poszukiwanie absolutu” – katalog wystawy indywidualnej, galeria „Studio”, Warszawa, 2001 oraz „Architektura & Biznes” nr 100, 11/2000, Kraków
 53. AN: „Krakobrazy w Galerii Studio”, Dziennik Polski nr 78, 2.04.2001
 54. A. Warzecha: „Tajemniczy świat abstrakcji” – „Dziennik Polski” nr 189, 14.08.2001, Kraków
 55. M. Tyws: katalog wystawy indywidualnej, galeria „Pod Atlantami”, Wałbrzych, 2002.
 56. M. Tyws: „Galeria pod Atlantami — Adam Wsiołkowski, Malarstwo, 5.04.—6.05.2002”, Wałbrzyski Informator Kulturalny nr 4-5 (69-70), Wałbrzych 2002.
 57. K. Smero: „Perfekcja malarska” – „Tygodnik Wałbrzyski” nr 15, 9.04.2002, Wałbrzych
 58. M. Zientara: katalog wystawy indywidualnej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2002
 59. J. Kurowska: praca magisterska pod kierunkiem prof. I. Popiołek „Konstrukcje i emocje w malarstwie Adama Wsiołkowskiego”, obroniona w 2002r. w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego
 60. M. Zientara: katalog indywidualnej wystawy malarstwa, galeria „Piano Nobile”, Kraków, 2002
 61. A.G.: „Tajemnica kropli” – „Art&Business”, nr 12/2002, Warszawa
 62. MW: „Patent na malowanie”, „Wiadomości Wałbrzyskie” nr 14/2002
 63. M. Tyws: „Geometria duszy”, ,,Nowa Gazeta Wałbrzyska” nr 14 (116), 2002
 64. Jagoda Barczyńska: „Wizje racjonalisty” – katalog wystawy indywidualnej, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, BWA Zamość, BWA Krosno, 2003
 65. Jerzy Madeyski: „Felek i ja” – katalog indywidualnej wystawy malarstwa, galeria „Pod Rejentem”, Kraków, 2004
 66. S. Krzysztofowicz–Kozakowska, B. Małkiewicz: „Malarstwo polskie po 1945 roku”, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2004
 67. S. Merch: „Mit Logik den Zufall”, Westdeutsche Allgemeine, 9.06.2006
 68. K. Burzyńska, „Z cukrem czy bez?„ (10 min), OTV Kraków, 2007
 69. S. Tabisz: Katalog wystawy indywidualnej „Felkomania”, galeria „Pod Rejentem”, Kraków 2008
 70. M. Zientara: „Sztuka krakowska po 1945 roku”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008
 71. I. Rajkowska: „Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach”, Kielce 2007.
 72. I. Zuziak: „Architektura muzą malarstwa”, Politechnika Krakowska, Kraków, 2009.
 73. A. Pilch: „Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2010.
 74. I. Popiołek: „Malarstwo Adama Wsiołkowskiego”, Horyzonty Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno–Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, Kraków, 2010.
 75. Praca zbiorowa „Wydział Malarstwa 2010”, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków, 2010.
 76. AN: „Malarstwo. Felek idzie do nieba”, „Dziennik Polski”, 27.11.2010
 77. Praca zbiorowa „Galeria Sztuki Polskiej XX wieku. Przewodnik”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2011
 78. F. Chmielowski: wstęp do katalogu wystawy indywidualnej „Miasto nieznane IV”, galeria „Piano Nobile”, Kraków, 2011
 79. Praca zbiorowa „Wielka encyklopedia malarstwa polskiego”, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków, 2011.
 80. O. Fedoruk: „Adam Wsiołkowskij – chudożnik, riektor ta jogo Felek“, „Obrazotworcze Mistectwo“ nr 3 – 4, Kijów, Ukraina, 2011
 81. T. Gryglewicz: „Abstrakcja geometryczna w krakowskim środowisku artystycznym w latach 1960-2010”, QUart, Uniwersytet Wrocławski, 2012.
 82. T. Gryglewicz: „Światło i geometria”, Wiadomości ASP nr 59, Kraków, 2012.
 83. P. Nowicki: „Ars longa”; „Dwaj krakowscy mistrzowie”, Muzeum Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice, 2013.
 84. S. Tabisz: „Obrazy Adama i Ewy” – Wiadomości ASP nr 68, Kraków, 2014.
 85. J. Balcewicz: „Adam Wsiołkowski – człowiek, który pomalował elektrownię” – Kraków nr 12 (134), Kraków, 2015.
 86. J. Hopkin: „66/33”, wstęp do katalogu wystawy w galerii „Stalowa”, Warszawa 2015 oraz „Wiadomości ASP nr 72, Kraków 2016.
 87. S. Krzysztofowicz-Kozakowska: „Sztuka w czasach PRL”, Bosz, Lesko 2016.
 88. F. Chmielowski „Miasto nieznane — ikonografia Adama Wsiołkowskiego”, „Nasza Politechnika” nr 10 (158), 2016.
 89. A. Wsiołkowski: „Moja Akademia”, ASP Kraków 2017.
 90. A. Wsiołkowski: „Stary”, „Arteria”, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 2017.
 91. Z. Gołubiew: „Nietypowa autobiografia”, Wiadomości ASP, Kraków, 2018.
 92. P. Tendera: Recenzja książki Adama Wsiołkowskiego „Moja Akademia”, www.academia.edu/36823561
 93. „Adam Wsiołkowski” – Krakowska Książka Miesiąca, https://www.kkm.biblioteka.krakow.pl.
 94. P. Tendera: „Siódmy krzyżyk” w Pryzmacie, wystawa Jubileusz prof. Adama Wsiołkowskiego, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura”, nr 31/2018.
 95. A. Wsiołkowski: „Akademia Sztuk Pięknych we wspomnieniach profesora Adama Wsiołkowskiego”, Alma Mater nr 202, Kraków, 2018.
 96. A. Bugajska: „Bo krakowianie kochają artystów”, Kraków nr 06 (164), Kraków 2018.
 97. P. Tendera, „Rynek - Społeczeństwo - Kultura”, nr 31/2018.
 98. A. Pilch: „O literaturze, sztuce i dydaktyce. Dialogi dawne i nowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.
 99. J. Wydrzyński: „Obrazy mówią same”, Kraków nr 1 (170), Kraków 2019.
 100. Praca zbiorowa: „200 lat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-2018”, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków, 2019.
 101. S. Krzysztofowicz-Kozakowska: „Sztuka od roku 1989”, Wydawnictwo BOSZ, Lesko 2020.
 102. A. Wsiołkowski: „Naukowiec i artysta mają wspólny cel”, „Academia“ nr 3/67/2021, Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2021.
 103. Maria Zientara: „Malarstwo krakowskie 1945-2000”, Kraków, Muzeum Krakowa.
 104. Galeria 72 (50 lat projektowania przestrzeni dla sztuki), 2022.
 105. „Głos Plastyków” 1/2023 (15), Dariusz Milczarek „Déjà vu” i „Jamais vu”.

góra strony           home           biografia           bibliografia           galeria           kontakt

Copyright © 2000-2024 Espressino.pl